Info: 01 425 30 68

Košarica (0)

brezplačna dostava pri nakupu nad 40€

Pravilnik o varstvu zasebnosti Leonardo Dekor

1. Predstavitev upravljavca in splošno o vartsvu zasebnosti

V družbi Areca d.o.o. spoštujemo zasebnost naših strank, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Družba Areca d.o.o., Trnovski pristan 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) je upravljavec vaših osebnih podatkov.

Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za zagotavljanje storitev in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij z vami.

 

2. Namen in pravna podlaga obdelave

Družba obdeluje osebne podatke posameznikov v spletni trgovini Leonardo Dekor (v nadaljevanju: strank) za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe in namen izvajanja pogodbenih obveznosti. Družba obdeluje osebne podatke strank tudi za izpolnitev zakonskih obveznosti ter na podlagi zakonitih interesov (npr. za namene preprečevanje goljufij, vodenje računovodskih evidenc, fakturiranje, izterjavo dolgov). Za navedene namene družba zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, bančni podatki, davčna številka, elektronski naslov, IP, telefonska številka.

Nadalje družba obdeluje osebne podatke strank na podlagi njihove privolitve za namen predstavitev ponudb blaga in storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem preko različnih kanalov (e.g. e-novice). Za navedene namene družba zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, elektronski naslov, IP.

Družba obdeluje osebne podatke ob obisku spletne strani Leonardo Dekor tudi za namen zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletne strani ter štetja uporabnikov na spletnem mestu. Več v poglavju “Piškotki”.

 

3. Registracija uporabniškega računa

Registracijo uporabniškega računa stranka opravi prostovoljno, s čimer poda privolitev v obdelavo za namene registracije uporabniškega računa. Ob registraciji pa lahko stranka poda tudi privolitev za uporabo podatkov za prejemanje elektronski sporočil (e-novice). Za namen registracije uporabniškega računa za spletno mesto Leonardo Dekor družba zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, IP.

 

4. Sodelovanje v nagradnih igrah

Posameznik s sodelovanjem v nagradni igri poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov v namene izvedbe nagradne igre družbe, kar zajema tudi obveščanje nagrajencev nagradne igre (več o tem v vsakokratnih Splošnih pogojih nagradne igre).

 

5. Obdelovalci

Poleg družbe (vključujoč zaposlene pri družbi) osebne podatke v njenem imenu in za njen račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki družbi nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci spletne trgovine Leonardo Dekor, podjetja, ki nudijo družbi analitnične storitve, dostavne službe ter prevozniki blaga na naslove potrošnikov.

Družba lahko razkrije osebne podatke tretjim osebam tudi v primerih, v katerih družba  upravičeno meni, da je to nujno za preprečevanje goljufij, ravnanje v skladu z zakonskimi obveznostmi, za uveljavljanje zakonitih interesov družbe ali v povezavi s poslovnimi dejavnostmi, kot je na primer združitev, prodaja ali nakup poslovnih sredstev in drugo.

 

6. Prenosi osebnih podatkov v tretje države

Družba ne posredujejo osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države. Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics.

Spletna platforma Google Analytics v svoji Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve za obdelavo njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Več informacij o Googlovem pravilniku zasebnosti najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Vse druge organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež v Republiki Sloveniji. V primeru, da bo družba v bodoče uporabila storitve organizacij oz. podjetij, ki imajo sedež zunaj Evropske Unije ter bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule itd.

 

7. Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov areca@leonardo-dekor.si, s pripisom “Varstvo zasebnosti”, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dano privolitev v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: areca@leonardo-dekor.si s pripisom “Varstvo zasebnosti”. Stranke, ki so podale privolitev za prejemanje elektronskih sporočil (e-novice) glede spletne trgovine Leonardo Dekor, storitev in izdelkov družbe (obstoječih in novih), posebnih ponudb, promocij in novosti, kot tudi glede dnevnih, tedenskih in mesečnih akcij, lahko od družbe kadarkoli zahtevajo, da trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja. V primeru, da stranka ne želi več prejemati elektronskih sporočil družbe se lahko odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejemnikom pošilja družba. V primeru, da stranka želi biti izbrisana iz zbirke prejemnikov elektronskih sporočil družbe, lahko zahtevo sporoči na elektronski naslov areca@leonardo-dekor.si s pripisom “Varstvo zasebnosti”. Prosimo, upoštevajte, da lahko traja do 15 dni, preden družba uresniči zahtevo.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

8. Roki hrambe osebnih podatkov

Družba bo osebne podatke obdelovala v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke tako družba obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih družba podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se poslovni dogodek (e.g. sklenitev pogodbe) nanaša oziroma od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hranijo 5 let od privolitve oziroma do preklica (oz. prejma zahteve za izbris), v kolikor je le-ta podan prej.

 

9. Piškotki

Na spletni strani Leonardo Dekor za nemoteno delovanje uporabljamo t.i. piškotke (cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katere ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na posameznem spletnem mestu. Za beleženje statistike obiskanosti strani, uporabljamo sistem, ki zapiše sejni piškotek in ne sledi vašemu nadaljnjemu vedenju na spletni strani oziroma v povezavi z drugimi stranmi.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletna stran Leonardo Dekor:

ime piškota

Opis piškotov

CART

Upravljanje s košarico

CATEGORY_INFO

Upravljanje s prodajnimi skupinami

COMPARE

Primerjava izdelkov

CURRENCY

Nastavitve spletne strani

CUSTOMER

Identifikacija uporabnika

CUSTOMER_AUTH

Identifikacija uporabnika

CUSTOMER_INFO

Identifikacija uporabnika

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Identifikacija uporabnika

EXTERNAL_NO_CACHE

Nastavitve spletne strani

FRONTEND

Identifikacija uporabnika

GUEST-VIEW

Nastavitve spletne strani

LAST_CATEGORY

Upravljanje s prodajnimi skupinami

LAST_PRODUCT

Upravljanje z izdelki

NEWMESSAGE

Napredna uporabniška izkušnja

NO_CACHE

Nastavitve spletne strani

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Upravljanje s košarico

POLL

Upravljanje z anketami

POLLN

Upravljanje z anketami

RECENTLYCOMPARED

Primerjava izdelkov

STF

Napredna uporabniška izkušnja

STORE

Nastavitve spletne strani

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Nastavitve spletne strani

VIEWED_PRODUCT_IDS

Upravljanje z izdelki

WISHLIST

Upravljanje seznama želja

WISHLIST_CNT

Upravljanje seznama želja

__utma

Statistika ogledov spletne strani –

Google Analytics

__utmb

Statistika ogledov spletne strani –

Google Analytics

__utmc

Statistika ogledov spletne strani –

Google Analytics

__utmz

Statistika ogledov spletne strani –

Google Analytics

 

10. Spremembe in veljavnost

Družba si pridržuje pravico do spremembe Pravilnika o varstvu zasebnosti, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Pravilnik o varstvu zasebnosti velja od 25.5.2018